sintmaarten_omrand

Organisatie

Schijn je lichtje op West is een initiatief van Club Kleurrijk en Stichting Zieraad. Met dit Sint Maarten feest willen we de talenten van kinderen en volwassenen in Amsterdam West zichtbaar maken en mensen uit de buurt samenbrengen. Marouma Atelier en Stichting Zieraad werken voor deze bijzondere gelegenheid samen met Galerei Ei van Judith Zwaan, MLB Galerei van Marie Louise Boel, de Openbare Bibliotheek West, Tante Lien’s feestje, Groen Gras Evenementen en andere organisaties.

 

Club Kleurrijk

Club Kleurrijk in Bos en Lommer en verzorgt allerlei creatieve en verbindende activiteiten voor kinderen, vrouwen en andere groepen in Amsterdam West en levert zo een bijdrage aan een mooie, vrolijke interculturele samenleving. Het atelier verzorgt trainingen op het gebied van arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren en/of mensen met een speciale zorg- of hulpvraag. Daarnaast maakt het atelier de stoepen kleurrijker van een aantal buurten in Amsterdam West door mozaïekprojecten met kinderen uit de buurt. Voorbeelden zijn: ‘De parels van de Robert Scott’ en ‘Goud van Gibraltar’.

Stichting Zieraad

Stichting Zieraad is opgericht om de empowerment van mensen te vergroten die om verschillende redenen niet 100% kunnen deelnemen aan de maatschappij. Door middel van projecten en activiteiten brengen we mensen in contact met belangrijke momenten en ervaringen uit hun (levens) geschiedenis. We brengen een proces op gang waarin betrokkenen leren om hun kwaliteiten, vaardigheden en talenten te waarderen, benutten en zichtbaar te maken.